Oslavujú: Drahomír Zajtra: Bohuslav

   Dňa 13.01.2016 o 12.10 hod. bolo telefonicky nahlásené hliadke OP v Lužiankach, že v Lužiankach križovatka Rastislavova ul. - Korytovská ul. na autobusovej zástavke MHD vbehol do priestorov autobusu č. 21 pes rasy kríženec Staforda, bielej farby, ktorý je agresívny a nechce opustiť priestor autobusu č. 21. Po príchode hliadky OP na miesto bolo zistené, že pes sa nachádza pod jednou zo sedačiek v prednej časti autobusu MHD, je agresívny a nechce opustiť priestory autobusu. Na základe zistených skutočností boli cestujúci vyzvaný aby opustili priestory autobusu, nakoľko bolo ohrozené ich zdravie možným uhryznutím a šofér bol vyzvaný aby uzavrel dvere autobusu. Následne bol vyrozumený pracovník útulku Nitra, ktorý psa odchytil a psa odviezol do útulku v Nitre. Šetrením príslušníkov OP Lužianky bolo zistené, že majiteľkou psa je Michaela A. z Lužianok, ktorá bola vyrozumená, že jej pes sa nachádza v útulku v Nitre. Michaela A. bola riešená za priestupok podľa § 7 ods. 1, písm. f zákona č. 282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, nakoľko nezabránila voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

   Dňa 07.01.2016 o 19.40 hod. bolo telefonicky nahlásené hliadke OP v Lužiankach, že v záhrade p. Dominika L. z Lužianok z drevenej šopy vychádza hustý dym. Po príchode hliadky OP Lužianky na miesto, kde už na uličke stála skupinka ľudí z ulice, ktorí hliadke oznámili, že sa pokúsili kontaktovať majiteľa, no tento na zvonenie neotváral a v dome sa nesvietilo. Policajti OP následne nestratili duchaprítomnosť, preskočila oplotenie rodinného domu a išla urýchlene skontrolovať príčinu hustého dymu. Po otvorení dverí drevenej šopy bolo zistené, že táto začína horieť. Následne bol poprosený sused, ktorý poskytol vedrá s vodou a ohnisko požiaru bolo policajtami OP uhasené, čím sa predišlo k následnej väčšej škode na veciach uskladnených v drevenej šope. Počas hasenia ohniska požiaru vyšiel z domu aj majiteľ, ktorý uviedol, že spal a mal nahlas pustený televízor. Hliadke OP Lužianky uviedol, že pri šopu vyniesol z kachieľ vyhasnutý popol a nemyslel si že by mohla drevená šopa začať horieť. Po uhasení šopy majiteľ domu poďakoval hliadke OP za pomoc.

 

V dobe od 30.10. 2015 v popoludňajších hodinách do 31.10. 2015 došlo v obci Lužianky, Korytovská ul. pri vodárničke za zberným dvorom ku krádeži železného materiálu železné stĺpiky, železná brána, mreže a rúra ktorého majiteľom je firma GC reality s.r.o Nitra. Odcudzením železného materiálu bola spôsobená poškodenej firme škoda vo výške 150,- eur. Príslušníkmi obecnej polície v Lužiankach boli šetrením zistení páchatelia krádeže Miroslav B. z Lužianok, Gabriel B. z Lužianok a Marek D. z Nitry ktorí odcudzený železný materiál počas dvoch dní odcudzili a odovzdali do zberných surovín ALWYN a získané peniaze minuli pre vlastnú potrebu. Odcudzený železný materiál bol vrátený poškodenej firme GC Nitra reality s.r.o. Prípad bude po úplnom zadokumentovaní odstúpený na Okresný úrad, odd. priestupkového referátu v Nitre ako priestupok proti majetku § 50 ods. 1 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V prípade Miroslava B. bude spisový materiál zaslaný na OO-PZ Lužianky, ako podozrenie z trestného činu krádeže § 212 ods. 2, písm. f Trestného zákona, nakoľko bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch právoplatne postihnutý.  

Dňa 25.08. 2015 o 16.20 hod. bolo telefonicky nahlásené na OP v Lužiankach, že v bistre U Tóna v Lužiankach bol odcudzený neznámou osobou zo stola na letnej terase mobilný telefón zn. NOKIA, čiernej farby, ktorého majiteľom bol Vladimír H. z Lužianok. Odcudzením mobilného telefónu mu bola spôsobená škoda vo výške 25,- eur. Príslušníkmi obecnej polície v Lužiankach bol šetrením zistený páchateľ krádeže Tibor B. z Bátoviec okr. Levice, ktorý bol predvedený na oddelenie obecnej polície a tu sa ku krádeži priznal. Mobilný telefón bol poškodenému Vladimírovi H. vrátený. Prípad bude odstúpený na Okresný úrad, odd. priestupkového referátu v Nitre ako priestupok proti majetku § 50 ods. 1 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

Krádež kukurice

Dňa 30.07. 2015 o 15.55 hod. bolo telefonicky nahlásené na OP v Lužiankach, že na Teslovej ulici v Lužiankach kradnú neznáme osoby kukuricu z kukuričného poľa medzi fy Van Aarsen a rodinným domom č. 5. Príslušníkmi obecnej polície po príchode na Teslovú ul. boli na mieste krádeže zadržaní mal. A.M. a 24-ročná K.Š z Lužianok. Obaja páchatelia boli následne predvedený na oddelenie OP v Lužiankach, kde sa ku skutku priznali a odcudzenú kukuricu dobrovoľne vydali. Prípad bude odstúpený na OO-PZ Lužianky ako podozrenie z trestného činu krádeže.  

 

Dňa 29.06. 2015 o 10.15 hod. bol na Vinárskej ulici v Lužiankach na terase pohostinstva Pri Lipe odchytený veľký čierny pes nezistenej rasy. Nájdenie psa bolo vyhlásené obecným rozhlasom, nakoľko sa majiteľ psíka neprihlásil, prevzal si ho dňa 30.06.2015 o 11.00 hod. pracovník útulku Nitra p. Kubíček.

V prípade, že by takýto pes niekomu chýbal nech sa prihlási na t.č. 0911 695 111, alebo priamo v kancelárii náčelníka obecnej polície. Nájdený pes nemá čip.

Prihlasenie

Nové z diskusie

  • Žiadne príspevky na zobrazenie
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com